دانلود مایا

 • مایا 2018

  دانلود مایا 2018

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2018 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,8GB حجم آپدیت 1: 316MB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • Maya 2017

  دانلود Maya 2017

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2017 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,6GB حجم آپدیت 3: 318MB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • مایا 2016

  دانلود مایا 2016

  رایگان.
  نرم افزار مایا 2016 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,1GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • Maya 2013

  دانلود Maya 2013

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2013 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه 32 بیت: 1,5GB حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,6GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • Maya 2015

  دانلود Maya 2015

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2015 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: ۲,2GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • VRay برای Maya

  دانلود VRay برای Maya

  رایگان.
  موتور رندر VRay برای Maya سازنده: از مجموعه Chaos Group حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,2GB  این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • مایا 2014

  دانلود مایا 2014

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2014 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: ۲,1GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
نمایش در هر صفحه :