آموزش postproduction

 • آموزش مدل سازی و پست پروداکشن معماری در 3ds Max و Photoshop - 3dsmax photoshop tutorial 300x300

  آموزش مدل سازی و پست پروداکشن معماری در 3ds Max و Photoshop

  15,000 تومان
  آموزش کاربردی مدل سازی در 3ds Max و پست پرو داکشن در فتوشاپ حجم مجموعه: 759MB سازنده : Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما…
 • آموزش راندو آبرنگ با فتوشاپ و Revit - watercolor rendering photoshop 300x300

  آموزش راندو آبرنگ با فتوشاپ و Revit

  15,000 تومان
  آموزش راندو آبرنگ در Photoshop و Revit حجم مجموعه: 2,8GB سازنده : Plural sight فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود ندارید،…
 • آموزش طراحی داخلی و خارجی ساختمان در 3ds Max و Photoshp - exterior interior tutorial 300x300

  آموزش طراحی داخلی و خارجی ساختمان در 3ds Max و Photoshp

  25,000 تومان
  آموزش طراحی داخلی و خارجی ساختمان حجم مجموعه: 9,8GB سازنده : Digital – VIZ زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود ندارید، برای صرفه جویی…
 • آموزش کامپوزیت رندر یک پروژه 3D در فتوشاپ - compositing photoshop 300x300

  آموزش کامپوزیت رندر یک پروژه 3D در فتوشاپ

  20,000 تومان
  آموزش کامپوزیت رندر در فتوشاپ و 3ds Max حجم مجموعه: 7,4GB سازنده : Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود…
 • آموزش پست پروداکشن و Matte Painting شرایط مختلف جوی در فتوشاپ - matte painting different atmosphere 300x300

  آموزش پست پروداکشن و Matte Painting شرایط مختلف جوی در فتوشاپ

  15,000 تومان
  آموزش پست پروداکشن هوای بارانی و برفی حجم مجموعه: 2,3GB سازنده : شرکت Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود ندارید،…
 • آموزش پست پروداکشن صحنه هوایی در فتوشاپ و 3ds Max - postproduction aerial scene 300x300

  آموزش پست پروداکشن صحنه هوایی در فتوشاپ و 3ds Max

  15,000 تومان
  آموزش پست پروداکشن دید پرنده در فتوشاپ حجم مجموعه: 328MB سازنده : شرکت Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود…
 • آموزش حرفه ایی پست پروداکشن در نرم افزار Photoshop - tutorial post production photoshop 300x300

  آموزش حرفه ایی پست پروداکشن در نرم افزار Photoshop

  15,000 تومان
  آموزش پست پروداکشن در نرم افزار فتوشاپ حجم مجموعه: 915MB زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود ندارید، برای صرفه جویی در زمان و…
 • آموزش رندرینگ معماری در 3ds Max و VRay و فتوشاپ - rendering architecture vray 300x300

  آموزش رندرینگ معماری در 3ds Max و VRay و فتوشاپ

  15,000 تومان
  آموزش رندرینگ معماری با VRay در 3ds Max حجم مجموعه:3,8GB سازنده :شرکت Digital-Tutors زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود ندارید، برای صرفه…
 • پست پروداکشن در فتوشاپ و وی ری

  آموزش حرفه ایی پست پروداکشن در فتوشاپ و وی ری

  15,000 تومان
  آموزش پست پروداکشن در فتوشاپ و وی ری حجم مجموعه: 1,6GB سازنده : شرکت Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط…
 • آموزش رندرینگ صحنه شب در Vray و فتوشاپ - rendering night vray end1 300x300

  آموزش رندرینگ صحنه شب در Vray و فتوشاپ

  15,000 تومان
  آموزش رندر شب در Vray و فتوشاپ حجم مجموعه: 1,4GB سازنده : شرکت Digital Tutors فایل تمرینی : دارد زبان آموزش : انگلیسی (ساده و روان) توجه: دانلود این آموزش رایگان می باشد و در تب دانلود رایگان می توانید آن را به صورت کامل دانلود کنید، اما در صورتی که شرایط دانلود…
نمایش در هر صفحه :