ایده های طراحی نمای منحصر به فرد

35 نمونه طراحی نمای غیر متعارف - Facades Unconventional 44 1

35 نمونه طراحی نمای غیر متعارف

35 طراحی نمای غیر متعارف و خاص نخستین قسمت از یک ساختمان که اطلاعات مفید و کاربردی را در رابطه با ساختار، سبک معماری، طراحی و متریال کاربردی به مخاطب می دهد نمای ساختمان است. نمای خاص و متفاوت یک ساختمان خلاقیت، دید ...
0