طراحی ایستگاه اتوبوس

طراحی ایستگاه اتوبوس با چوب و فلز - Palafolls Bus Stop 3 1

طراحی ایستگاه اتوبوس با چوب و فلز

طراحی ایستگاه اتوبوس ایستگاه اتوبوس با چوب و فلز : ایستگاه های اتوبوس یکی از فضا های شهری و عمومی به شمار می روند. به همن علت طراحی و معماری آن بسیار حائز اهمیت است. به علاوه استفاده از اتوبوس عمومی به ...
0