طراحی داخلی بیمارستان حیوانات خانگی

طراحی داخلی بیمارستان حیوانات خانگی در لندن - animal hospital 2 1

طراحی داخلی بیمارستان حیوانات خانگی در لندن

طراحی داخلی کلینیک حیوانات با ایده تفاوت میان سگ و گربه این بیمارستان شبانه روزی برای خدمات اورژانسی حیوانات خانگی‌ توسط استودیو معماری Alma-nac در شهر لندن، انگلستان طراحی و به اجرا رسیده است. بیمارستان حیوانات خانگی لندن به شکلی طراحی شده که سگ ها و ...
0