طراحی کتابخانه

طراحی داخلی جذاب و زیبای شهر کتاب در چین

طراحی داخلی جذاب و زیبای شهر کتاب در چین

طراحی داخلی شهر کتاب و خلق یک فضای ماورایی در چین  طراحی داخلی شهر کتاب توسط گروه معماری ایکس انجام شده و در جنوب غربی کشور چین و در مرکز شهر شلوغ و پر جمعیت ینتی چنگدو واقع شده است. در طراحی ...
0