مجسمه Matchstickman

هنرمندی آلمانی به نام ولفگانگ استایلر، با طرحی خلاقانه کلکسیون و مجموعه ایی از مجسمه هایی جدید، با ظاهری فریبنده را خلق و به بازار عرضه کرد. نام این مجسمه Matchstickman (ماچاستیکمن) است.

مجسمه های Matchstickman  نتیجه ترکیب خلاقانه چوب های باقیمانده از یکی از پروژه های استودیو این هنرمند آلمانی است. ولفگانگ استایلر برای درست کردن این مجسمه ها چوب ها را نیم سوز کرده تا به شکل چوب کبریت سوخته دربیایند؛ چوب کبریت هایی که دارای سرهای به‌یادماندنی و فریبنده هستند.


حتما ببینید: ایده های خلاقانه در رقابت ایجاد تحول در خیابان Park Avenue نیویورک


سایر تصاویر پروژه مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یاد ماندنی

مجسمه Matchstickman

مجسمه Matchstickman

مجسمه Matchstickman

مجسمه Matchstickman

مجسمه Matchstickman اثر ولفگانگ استایلر

مجسمه Matchstickman اثر ولفگانگ استایلر

مجسمه Matchstickman اثر ولفگانگ استایلر

مجسمه Matchstickman اثر ولفگانگ استایلر

مجسمه Matchstickman اثر ولفگانگ استایلر

منبع: contemporist

ترجمه : تحریریه معمار آپ