کلاژ دیجیتال روشی برای ارائه ایده های طراحی و معماری

ما برای اجتناب از شبیه سازی های فرا واقع گرایانه، شاهد ظهور سایر انتخاب ها و روش ها برای نمایش ایده های و طراحی های معماری بوده ایم، اینها تماشاگر را گمراه می کنند، البته نه به خاطر شباهت شگفت آوری که با واقعیت دارند، بلکه بر خلاف آن، این شباهت آنها با بافت های زندگی روزمره است که به واسطه ی طرح های بی تکلف الهام گرفته از کلاژ، آبرنگ و نقاشی، تجلی می یابند. کلاژ دیجیتال و سایر ابزارهای نمایشی مشابه زمانیکه بحث بر سر نحوه ی برقراری ارتباط توسط معمار فرا می رسد، محبوبیت فراوانی می یابند.
FALA Atelier یکی از گروه هایی که امروزه با این نوع نمایش کار می کند، این یک استودیو پرتغالی در پورتو با مدیریت فیلیپ ماگالهاس، آنا لویزا سوارز، و احمد بلخوجا است. این سه نفر خود را گروه معماری بی تکلفی می دانند که در مقیاس های مختلف کار می کند: از عمارات عظیم تا لانه ی پرنده، آنها زبان های رسمی، مراجع، نقل قول ها، و تم ها را در هم ادغام نموده و وسواس آنها تنها به وضوح طرح ها است.
این وسواس زمانی نمود می یابد که تصاویر دیجیتال ایجادشده توسط استودیو و عکس های ساختمان های تکمیل شده را با هم مقایسه کنیم. میزان شباهت به طرز شگفت آوری بالا است (آیا می توان آن را بالاتر از شبیه-سازی های فرا واقع گرایانه دانست؟) و این مفهوم را تداعی می کند: کلاژهای FALA نه تنها سبک خاص خود را دارند بلکه ابزارهای قدرتمندی برای نمایش و طراحی نیز هستند. در ادامه مقایسه ای بین معماری FALA قبل و بعد از تکمیل آمده است. با دیدن کلاژها و عکس های واقعی، پتانسیل این نمایش بی تکلف را که هیچ تردیدی باقی نمی گذارد درک خواهیم کرد – بی قیدی FALA برای واقع گرایی چیزی به جز سادگی نیست.

کلاژ دیجیتال از FALA Atelier

از دیجیتال تا واقعیت

Apartment in Graça; Lisbon, 2015. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

دیجیتال تا واقعیت

Exhibition “Anticlimax”; Lisbon, 2013. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

کلاژ دیجیتال روشی برای ارائه ایده های طراحی و معماری

Garagem House; Lisbon, 2015. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

کلاژ دیجیتال برای ارائه ایده های معماری

Apartment in Príncipe Real; Lisbon, 2014. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

کلاژ دیجیتال

Apartment in Chiado; Lisbon, 2015. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

کلاژ به زبان دیجیتال

Apartment in Graça; Lisbon, 2015. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

هنر کلاژ

House in Faria Guimarães Street; Porto, 2015. Photo © Ricardo Loureiro

کلاژ دیجیتال روشی برای ارائه ایده های طراحی و معماری

Apartment in Chiado; Lisbon, 2015. Photo © Fernando Guerra | FG+SG

کلاژ دیجیتال برای ارائه ایده های طراحی و معماری

Factory in Abragão; Penafiel, 2016. Photo © Fala

منبع:archdaily

ترجمه:تحریریه معمارآپ