ایده هایی خلاقانه برای طراحی لیوان

طراحی لیوان: امروزه طراحان و طراحان صنعتی ایده های نو و خلاقانه ایی برای لوازم منزل و به خصوص لوازم آشپزخانه ارائه می دهند. زمانی که این طرح ها را در فروشگاه ها مشاهده می کنید تاثیر عمیقی بر شما و همسرتان گذاشته و تا یکی از آنها را در منزل خود نداشته باشید آرام نخواهید گرفت. این ایده ها نه تنها به منظور فروش بیشتر ارائه میشوند بلکه در بعضی موارد به دلیل وجود آوردن نگاهی متفاوت به شیء مورد نظر و ارتباط آن با محیط اطراف را ایجاد می کند.

ایده جالب و خلاقانه لیوان

معمار شاپ 50 نمونه تصویر از 50 نمونه لیوان مختلف که حاصل طراحی معماران و طراحان است را برای شما ارائه می دهد.این مطلب شاید در نگاه اول بی ربط با معماری و مهندسین معمار باشد، اما روش نگرش متفاوت این طراحان به نوع موضوع و کاربری آنها و پاسخگویی به نیازی که برای آن طراحی شده اند میتواند خود ایده ای را در ذهن معماران برای معماری خلق کند.


حتما ببینید: طراحی نمای سینما Alesia در پاریس با صدها پیکسل LED


تصاویر پروژه 50 ایده خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

ایده طراحی لیوان

طراحی لیوان

ایده طراحی لیوان

طراحی لیوان

طراحی لیوان

طراحی لیوان

طراحی خلاقانه لیوان

ایده طراحی لیوان

طراحی خلاقانه لیوان

ایده طراحی لیوان

ایده طراحی لیوان

طراحی خلاقانه لیوان

طراحی شگفت انگیز لیوان

طراحی خلاقانه لیوان

طراحی خلاقانه لیوان

طراحی شگفت انگیز لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی شگفت انگیز لیوان

طراحی شگفت انگیز لیوان

طراحی شگفت انگیز لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی جالب برای لیوان

طراحی جالب برای لیوان

طراحی جالب برای لیوان

ایده نو برای طراحی لیوان

ایده نو برای طراحی لیوان

طراحی خلاقانه برای لیوان

طراحی جالب برای لیوان

ایده نو برای طراحی لیوان

ایده نو برای طراحی لیوان

طرح خلاقانه لیوان

ایده نو برای طراحی لیوان

طرح خلاقانه لیوان

ایده جالب و خلاقانه لیوان

طرح خلاقانه لیوان

طرح خلاقانه لیوان

طرح خلاقانه لیوان

ایده جالب و خلاقانه لیوان

ایده جالب و خلاقانه لیوان

ایده جالب و خلاقانه لیوان

 

ایده جالب و خلاقانه لیوان

ایده جالب و خلاقانه لیوان

ترجمه: از تحریریه معمارآپ