طراحی درب کمد شماره دوزی شده:

طراحی درب کمد شماره دوزی شده و کوک زدن در حال حاضر کمتر دیده می شوند. عواملی مانند تغییر جوامع و صنعتی شدن ،سرعت نیاز به پارچه و طراحی آنها باعث شده که طرح های آماده جای کارهای دستی انجام شده روی پارچه ها (کوک زدن) را بگیرد. استودیو اکراینی Yakusha Design به همین دلیل تصمیم گرفت این هنر و طراحی را در یک شرکت استفاده کند و به همین جهت با طراحی درب کمد شماره دوزی شده به جای آویزان کردن طرح شماره دوزی یا یک پارچه کار شده بر روی دیوار، برای کمد استفاده کرد. این نوع از معماری داخلی قبلا توسط هیچ طراح و یا معمار دیگری اجرا نشده بود.

طراحی درب کمد شماره دوزی شده توسط Yakusha Design

 

طراحی درب کمد شماره دوزی شده علاوه بر دور ازتصور بودن و بکر و نو بودن ، امکان اصلاح و ویرایش، تغییر و تنوع دلخواه برای تمامی استفاده کنندگان را دارد. علاوه بر طرح شما امکان استفاده از رنگهای مختلف و جذاب ریسمان برای این کار را دارید. ترکیب رنگها بی نظیر خواهد بود، شما میتوانید رنگ درب کمد را تیره انتخاب کرده و رنگ ریسمان ها را روشن در نظر بگیرید و برعکس و یا حتی چند رنگ را از یک طیف انتخاب کنید. ایده های معمارانه گاهی به همین سادگی قابل اجراست و به معمار اجازه میدهد تا طرحی جدید و نو  را با هزینه کم ابداع کند.


حتما ببینید: مجموعه Canvas-On-Edge


سایر تصاویر پروژه طراحی درب کمد شماره دوزی شده

طراحی درب کمد شماره دوزی شده توسط Yakusha Design

طراحی درب کمد شماره دوزی شده توسط Yakusha Design

طراحی درب کمد شماره دوزی شده

طراحی درب کمد شماره دوزی شده

طراحی درب کمد شماره دوزی شده توسط Yakusha Design

ترجمه: تحریریه معمارآپ