پروژه طراحی آپارتمان مینیمالیستی در آدسا

برای طراحی آپارتمان مینیمالیستی در آدسای اکراین برای برای یک آپارتمان، شرکت معماری M3 یک ورودی مینیمالیستی برای آن طراحی کرد. از جمله مهم ترین ویژگی‌های این طراحی میتوان تمرکز بر روی طرح رنگ خنثی، طرحواره ی ساده و یک الگوی ترافیک چرخشی که فضای فشرده را به افزایش حداکثری میرساند را نام برد.

طراحی آپارتمان مینیمالیستی

برای دریافت نورکامل در اتاق نشیمن از پنجره های بزرگ کف تا سقف استفاده شده تا چشم اندازی کامل فراهم شود. همچنین نقشه به صورت  کف باز و وسیع طراحی شده است تا ورودی نیز نور کامل را دریافت نماید.


حتما ببینید: کانسپت‌های طراحی دیوار اتاق نشیمن


طراحی آپارتمان مینیمالیستی

برای چینش مبلمان از یک مجموعه ی گزینشی خوب و متوسط و برندهایی مانند پلیفرم، دلتا لایت، زانوتا، دوراویت، گرووه و سزار ستون استفاده شده است.

طراحی آپارتمان مینیمالیستی

برای هماهنگی با کابینت و دیوارهای سفید برای ساخت سقف نیز از چوب استفاده شده است. گاهی موارد نیز از یک تنالیته­‌ی سیاه برای ورودی استفاده شده است.

طراحی آپارتمان مینیمالیستی

 

سایر تصاویر و پلان پروژه :

آپارتمان مینیمالیستی

آپارتمان مینیمالیستی

آپارتمان مینیمالیستی

آپارتمان مینیمالیستی

آپارتمان مینیمالیستی

آپارتمان مینیمالیستی

 

ترجمه: معمارآپ