30 ایده خاص برای طراحی داخلی آشپزخانه با تم خاکستری

برای ایجاد آشپزخانه ی خاکستری نمای لطیف خاکستری که اغلب در طراحی اتاق خواب استفاده می شود می تواند حس و حال سردی به بسیاری از نماهای داخلی بدهد. اما هنوز یک قدرت مخفی باقی مانده است و آن تحولی ظریف در آشپزخانه است.

توانایی آن در دادن نمایی ظریف به آشپزخانه و کارهای معاصر که اغلب در میان نمای چوبی گرم تر، نمودی سرد دارد، برای خانه هایی در سبک های مختلف، شگفت آور است. این خواه با سفید ترکیب شود و فضایی صنعتی ایجاد کند و یا جنبشی نرم در رنگ ذغالی ایجاد نماید، گستره و عمق رنگ آن، با رنگ های آشپزخانه های سنتی رقابت می کند.

می توانید یا سایت معمارآپ همراه باشید و 30 طرح برجسته از این نوع طراحی داخلی آشپزخانه را مشاهده بفرمایید.

آشپزخانه ی خاکستری

با قرار گرفتن در کنار رنگ های زرد روشن تر و دارای سایه ی آبی، ترکیبی شفاف بدون جذبه ی سفید یا سیاه ایجاد می کند. نواری از چراغ های LED در عین حال که در پنل های خاکستری، نمایی مات دارد، تضاد زیبایی با رنگ سفید مایل به صورتی پدید می آورد.

آشپزخانه ی خاکستری

در این نوع طراحی با رنگ خاکستری، تضاد دیوار سفید و کفه های روشن برجسته شده و زمانیکه که کتاب ها به قفسه ها افزوده می شوند، طراوت آن را حفظ می کند.

آشپزخانه ی خاکستری

همان گونه که مشاهده می فرمایید زمانیکه چراغ های حبابی به طراحی افزوده شوند، کاشی های دیوار به کف، پذیرای رنگ خاکستری و سفید خواهند بود. نورپردازی های زیر کابینت ها، نگاه ها را از بخش ناهارخوری به خود جلب می کنند.
این شگفتی چند وجهی در کنار یک پنجره ی بزرگ و شیبدار با تقلید از بازی تتریس، هر شخصی را به ورطه ی خیال می کشاند.

آشپزخانه ی خاکستری

سفید و خاکستری این فضای دارای کفه ی چوبی را چند تکه می کند، و یک سری مستطیل و مربع پدید می آورد. همچنین یک آینه ی اشکی بر روی میز قرار می گیرد.

نمونه های دیگر از ایده طراحی آشپزخانه ی خاکستری :

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

آشپزخانه تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

طراحی آشپزخانه با تم خاکستری

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه مدرن

 

ترجمه: معمارآپ