طراحی داخلی آپارتمان Sunny در تایوان

آپارتمان Sunny واقع در شهر Taichung، تایوان توسط معماران استودیو Very، و گروه معماری Che Wang بازسازی و طراحی شده است. این آپارتمان قبل از بازسازی یکی از واحد های آپارتمانی معمولی و رایج به سبک تایوانی محسوب می شده است. در طرح فضایی اصلی این ساختمان، نور و تهویه فضا های عمومی به دلیل نحوه چیدمان فضا محدود شده بود و فقط باز شو ها در بخش جنوبی آپارتمان وجود داشت. بنابراین همه این عوامل باعث شده بودند تا این خانه بیشتر از شکل و فرم یک خانه ایده آلی که مد نظر یک معمار است فاصله داشته باشد. معماران استودیو Very، و گروه معماری Che Wang در بازسازی و طراحی داخلی آپارتمان Sunny با توجه به نکات ذکر شده، سه استراتژی مختلف را به عنوان راه حل که مبنای آن ها روح زندگی کردن و حیات بود را پیشنهاد دادند.

مسخصات کلی پروژه

  • معمار: استودیو Very، و گروه معماری Che Wang
  • معماران مسئول پروژه: Che Wang, Colette Kuo
  • عکاس پروژه: Te-Fan Wang, Studio Millspace
  • مکان پروژه: در شهر Taichung، تایوان
  • مساحت پروژه: 200 مترمربع
  • سال ساخت: 2018

طراحی داخلی آپارتمان

1- فضای سیال

یک نظم فضایی جدید پنج وجهی در طراحی جدید این طرح قرار گرفت. بنابراین پویایی و سیالیت فضا های عمومی به طور طبیعی ایجاد شد. دیوار های مورب نیز به طور هم زمان محدوده فضا را تعریف کرده و گسترش دید و تهویه بهتر و استفاده بیشتر از نور آفتاب را ایجاد کرده اند و به این شکل زمان در این فضا جریان پیدا کرده است.

طراحی داخلی آپارتمان

2- جریان هوا

پس از تلفیق نظم فضایی جدید پنج وجهی با کارایی فضا، جداره جنوبی، شرقی و شمالی ساختمان آزاد شده است. بنابراین نه تنها نور خورشید به درون فضا راه پیدا می کند بلکه جریان هوا نیز در فضا های عمومی و مشترک به طور طبیعی میسر می شود. کیفیت فضا و راحتی زندگی در این فضا به وسیله جریان هوای بهتر به میزان بسیاری افزایش یافته است.

طراحی داخلی آپارتمان

3- صدا

این فضا جریان دارد و مداوم است و طراحان این پروژه با هدف ایجاد مرز های نرم در فضای این آپارتمان برای مسئله انتشار صدا بوده اند. بنابراین در هریک از فضا های پنج وجهی سقف های طاقی شکل قرار گرفته است تا باعث منعکس شدن صدا و متمرکز شدن آن شودو هم چنین چند حوزه آوایی مختلف برای تعریف کارایی های متفاوت ایجاد شود. هدف معماران در طراحی داخلی آپارتمان Sunny ایجاد یک فضای زندگی جدید با خلق نظم جدید در طرح و هم چنین یک الگوی متفاوت در این مقطع بوده است. و در واقع نور، جریان هوا و صدا آپارتمان Sunny را توصیف می کنند.


حتما ببینید: طرح رؤیایی پایدار و جدید مرکز علوم کراکوف به شکل باغ چند طبقه


سایر تصاویر پروژه طراحی داخلی آپارتمان با ایده روح زندگی و حیات

طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان Sunny

طراحی داخلی آپارتمان Sunny

طراحی داخلی آپارتمان Sunny

معماری داخلی آپارتمان در تایوان

طراحی داخلی آپارتمان Sunny

معماری داخلی آپارتمان در تایوان

معماری داخلی آپارتمان در تایوان

معماری داخلی آپارتمان در تایوان

معماری داخلی آپارتمان در تایوان

پلان آپارتمان Sunny

پلان آپارتمان Sunny

پلان آپارتمان Sunny

پلان آپارتمان Sunny

پلان آپارتمان Sunny

پلان آپارتمان Sunny

منبع: archdaily

ترجمه: از تحریریه معمار آپ