طراحی مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه

مجتمع مسکونی Spectrum واقع در شهر Box Hill کشور استرالیا می باشد که توسط گروه معماری استرالیایی به نام Kavellaris Urban Design طراحی و اجرا شده است. این مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه دارای رنگ و جهت گیری استاندارد می باشد و هر یک به یک واحد آپارتمان اختصاص یافته است. به همین دلیل نمای این آپارتمان مسکونی دارای مستطیل های بزرگی می باشد که هیچ یک نسبت به یک دیگر وضعیت مشخصی ندارند.

مشخصات کلی پروژه

  • معمار : گروه معماری Kavellaris Urban Design
  • معمار پروژه : Rodrigo Mateluna Sandoval
  • طراحان پروژه : Billy Kavellaris & Rodrigo Mateluna Sandoval
  • سازنده پروژه : Harris HMC
  • عکاس پروژه : Peter Clarke
  • مکان پروژه : شهر Box Hill، استرالیا
  • مساحت پروژه : 7400 متر مربع

مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه

گروه معماری Kavellaris Urban Design با طراحی نما و تراس های ایزومتریک این آپارتمان تعریف جدیدی از نورگیری و فضای خلوت مجتمع مسکونی را معرفی کرده است. می توان این گونه عنوان کرد که مهم ترین و نخستین توقع از خیابان ها، خوانایی و سهولت درک آن و به تبع آن حضور پویا و راحت در آن است.

مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه

این مجتمع مسکونی در یک سایت سه وجهی قرار گرفته است. و به عنوان نوار هایی از جرم ساختمانی می باشد و به منظور نشان دادن زمینه فرهنگی متنوع با توده ایی از فضای بسته بیان شده است. در سرتاسر طبقات آپارتمان این نوار ها به شکل هندسی قرار گرفته اند که باعث ایجاد نما های بند بند شده اند. این نوار ها به صورت رنگارنگ می باشند که تاکیدی بر حضور پرجنب و جوش مردم در فضای عمومی دارند.

مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه

گروه معماری Kavellaris Urban Design سیرکولاسیون داخلی این آپارتمان را به منظور افزایش فضای عمومی ساکنان به صورت یک آتریوم طراحی کرده اند. که به عنوان ریه برای گسترش ساختمان عمل می کنند. این فضا تهویه طبیعی و نور روز را تامین می کند. که باعث رشد گل ها و گیاهان در این آتریوم می شود.

طراحی مجتمع مسکونی

شهر ساز آمریکایی به نام “کوین لینچ” بر این باور است که خوانایی یا وضوح بصری سیمای شهری این است که به آسانی توانایی شناخت اجزا شهری ممکن باشد و هم چنین توانایی ارتباط آن ها به یک دیگر را در ذهن و در یک قالب به هم پیوسته وجود داشته باشد.

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی نما و جداره ساختمان ها یکی از مهم ترین عناصر در خیابان است که در خوانایی آن نقش مهمی را ایفا می کند. نمای ساختمان وظیفه ارتقاء کیفیت فضای پیرامون خود را از لحاظ خوانایی، منظر، کاراکتر و شخصیت، زیبایی و مسایلی از این قبیل را بر عهده دارد. که ارتباط مستقیمی با پایداری روانی دارد. همگونی، همخوانی و پیوستگی در جداره ها و نما ها در خوانایی در خیابان ها و انسجام فعالیت ها نقش مهمی دارد.

بنابراین یکی از مولفه های اساسی در تعریف و مطلوبیت هر چه بیشتر خیابان ها لزوم توجه به کیفیت خوانایی و دستیابی به آن است و به دنبال آن سهولت ادراک تشکیل تصویر ذهنی روشن برای شهروندان و مخاطبین ضروری می باشد.


حتما ببینید : این سیلندر های روشن افسانه های زیبا را نمایش می دهند


سایر تصاویر پروژه طراحی مجتمع مسکونی با نمایی خلاقانه

طراحی نمای آپارتمان

طراحی نمای آپارتمان

طراحی نمای آپارتمان

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

پلان مجتمع مسکونی Spectrum

منبع : archdaily

ترجمه : از تحریریه معمارآپ