فضا سازی شهری با ماسه

در طراحی فضا سازی شهری هنرمند لهستانی که Adam Kalinowski نام دارد هنر مفهومی را با نام شهر رویایی خلق کرده است. این پروژه در کشور قطر و شهر دوحه ساخته شده و ابعاد آن 110*860*1360 سانتیمتر است.

فضا سازی شهری با ماسه

این اثر هنری خلق شده متشکل از یک حوضچه بزرگ است که توسط مکعب هایی با کد های ارتفاعی کم و زیاد کنار هم قرار گرفته اند. این پروژه از 30 تن ماسه رنگی تهیه شده و در فضای اطراف خود در کنار رودخانه فضایی زیبا و دلنواز را خلق کرده که حس کشف و شهود مخاطب را برمی انگیزند.

فضا سازی شهری با ماسه

داخل فضای اصلی این حوضچه و هر کدام از این مکعب ها ماسه های رنگی قرار گرفته، که در هر یک از مکعب ها رنگ ماسه ها متفاوت است. مکعب هایی که دارای ماسه های رنگی هستند به تناسب رنگ ماسه در نظر گرفته شده برای داخل آن رنگ های متفاوتی به خود گرفته اند. به گونه ایی که اگر این مکعب ها خالی از ماسه باشند باز خود اثر هنری و چشمگیر و جذابی را می آفرینند. انتخاب رنگ ماسه ها با دور اندیشی مخلوط شدن ناگریز ماسه ها در آیندها و پس از رفت و آمد و بازی بچه ها به صورتی بوده که بر روی کلیت طرح تاثیری نامطلبوب ایجاد نکند.

فضا سازی شهری با ماسه

این مکعب ها با تنالیته های گرم و کم کنتراست و با انتخاب رنگ های هوشمندانه دارای زیبایی و جذابیتی دو برابر شده است و قرارگیری این مکعب ها در بستر دریا به شکل بالا و پایین رفته سمبل و نمادی از امواج دریا هستند.


حتما ببینید: طراحی مجسمه های لکسوس توسط شرکت fORMAFANTASMA


سایر تصاویر پروژه فضا سازی شهری با استفاده از ماسه

فضا سازی شهری با ماسه

فضا سازی شهری با ماسه

 طراحی فضا سازی شهری با استفاده از ماسه

 طراحی فضا سازی شهری با استفاده از ماسه

 طراحی فضا سازی شهری با استفاده از ماسه

 طراحی فضا سازی شهری با استفاده از ماسه

ترجمه از: تحریریه معمارآپ