دنیای شگفت انگیز نور و ریشه ها:

در دنیای شگفت انگیز نور و ریشه ها جذابیت و گیرایی خاصی پنهان است. ریشه ها تمثیل و استعاره ایی از اصالت ما هستند، به این منظور که از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؛ ریشه ها پیوند میان ما با خلقت و آفرینش جاودانه هستند  و در همان لحظه ما را به تمامی خلقت های تمام زندگی متصل می کنند. همان گونه که ریشه درختان به سمت و سوی عمق و هسته زمین می رود؛ ذهن ما مشغول یافتن فطرت و مفهوم  و معنای زندگی است.

دانشمند و هنرمند آلمانی rnst Haeckel، در گذشته هزاران نوع گونه گیاهی را یافت، مطالعه و نام نهاد و همچنین شجره نامه ایی برای درختان رسم کرد.

Hilden و Daiz با ایده گرفتن از طرح و پروژه این هنرمند آلمانی (rnst Haeckel) و آفرینش یک اثر هنری، ریشه ها را به خانه ما آوردند.

نور و دنیای ریشه

مجسمه نورانی که ظاهری مجذوب با سایه ریشه ها در اتاق ما خلق می کند Froms in Nature نام دارد . این ریشه های وارونه، ضمیر آگاه و نیمه آگاه ما را به تفکر و  اندیشیدن درباره جاودانگی فرامیخواند؛ همان طور که به آینده می اندیشیم. هرچند نور و ریشه در طبیعت مجاور هم رویت نمی شوند؛ این سایه های ریشه خلق شده با نور، خلاقیت و ابتکاری شگرف را به ما اطلاع می دهند. ریشه ها در درون خاک جای دارند پس در حقیقت با سرشت و فطرت انسان ها ارتباط دارند. این مجسمه نورانی Froms in Nature ما را به تفکر و اندیشه ایی عمیق فرا میخواند. 


حتما ببینید: طراحی مرکز فرهنگی در فرانسه با الهام از چادر های سیرک


نور و خلاقیت در معماری

سایر تصاویر:

نور و دنیای ریشه

نور و خلاقیت در معماری

منبع : homeworlddesign

ترجمه: تحریریه معماراپ