طراحی معبدی از سنگ و نور

پروژه “معبدی از سنگ و نور” یا “Temple in Stone and Light” به عنوان فرصتی برای کشف و ایجاد تفسیر های معاصر از تایپولوژی ها و تکنیک های ساخت سنتی به شمار می رود. قرار گیری این معبد در منطقه ایی که از نظر فرهنگی غنی می باشد پاسخ این بنا به بستر و معماری پیرامون خود بوده است. طراحی معبد به گونه ایی صورت گرفته که با ایجاد فضایی در پی کنار زدن مرز های معماری معبد مدرن بوده ، بدون آنکه با جنبه های سمبلیک طراحی معبد مصالحه کند.

مشخصات کلی پروژه :

  • معمار : گروه معماری Space Matters
  • مکان پروژه : هند
  • سال ساخت : 2016

طراحی معبد

تیم معماران تلاش نموده اند تا با استفاده از متریال سنگ در طراحی این معبد با سبک ساختمان سازی این منطقه هماهنگ باشند. هم چنین این کار رویکردی نوین در طراحی معبد در هند محسوب می شود. در طراحی این معبد به منظور بهره گیری از هنر صنعتگران حرفه ایی سنتی و دسترسی به منابع سنگ با کیفیت عالی ، از سنگ به عنوان تنها متریال مصرفی استفاده نموده اند.

طراحی معبد

با توجه به قرار گیری معبد در چشم اندازی زیبا از کویر Thar ، سنگ های ریگی زرد رنگ Jaisalmer نخستین متریال انتخابی برای ساخت این پروژه بود. دسترسی به آن نیز به علت متریالی بومی راحت بود. گنبد معبد که با سنگ ماسونری ساخته شده خلاقیت اصلی در طراحی بنا می باشد. در این بنا به جای یک بلوک صلب ، تک تک اجزا گنبد معبد با استفاده از بلوک های سنگی در هم بافته شده و با بند های اپوکسی فاصله گرفته اند.

طراحی معبد

طراحی دیوار های ماسونری سنگین و سنگی معبد به شکلی صورت گرفته تا گنبد سنگی را نگه دارند. به همین قرار گیری گنبد در مکان مورد نظر می بایست با دقت انجام می شد تا پاسخگوی الزامات مختلف باشد. می بایست سنگینی سنگ به شکلی به توازن می رسید که این کار با استفاده از نور انجام شده است.

معماری معبد

علت بکار گیری اتصالات در هم بافته سنگ ، ورود نور در طول روز به داخل فضای خلوتگاه داخل معبد بوده است. هم چنین در طول شب نیز نور داخل به بیرون و محیط اطراف نفوذ می کند و به این شکل طرح معبد در طول شب و روز با هم متفاوت می شود. در طول ساعات مختلف روز از جهات مختلف معبد ، سنگینی و سبکی، صلبیت و شفافیت، فضای پر و فضای توخالی، و گذشته و حال را به تصویر می کشد.


حتما ببینید : طراحی مدرسه راهنمایی با مصالح بوم آورد


سایر تصاویر طراحی معبد در هند

معماری معبد

معماری معبد

معماری معبد

طراحی معبد

طراحی معبد

معماری معبد

طراحی معبدی از سنگ و نور

طراحی معبدی از سنگ و نور

طراحی معبدی از سنگ و نور

طراحی معبدی از سنگ و نور

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

پلان معبد

منبع : architizer

ترجمه : از تحریریه معمارآپ