طراحی ساختمان اداری شرکت DROPBOX با فضایی انرژی زا

ساختمان اداری شرکت DROPBOX واقع در سان فرانسیسکو توسط گروه معماری geremia interior design و architechre boor bridges طراحی شده است. این ساختمان اداری دارای اتاق هایی مشترک و انرژی زا می باشد. تیم معماری این ساختمان اداری را به شکل کانتینری بزرگ طراحی کرده اند که دارای مساحت 70000 فوت مربع است. این روش طراحی فضا های سبز، فضا های کاربردی و هم چنین قابلیت تغییر مبلمان و وسایل را به بیشترین حد رسانده است.

ساختمان اداری شرکت DROPBOX

گروه معماری architechre boor bridges در مورد طراحی این ساختمان اداری اظهار کردند: طراحی ما تاکیدی مجدد بر این اعتقاد و باور ما است که همه فضا های این ساختمان، به ویژه اصول و مواردی که در اداره ها به آن توجه نمی شود سزاوار توجه هستند.در طراحی این ساختمان اگر کانتینر ها حکم حومه شهر را داشته باشند، در این صورت به طور قطع dropbox مرکز شهر است. بخش اصلی ساختمان شرکت dropbox دارای طول 1600 فوت می باشد که نور خورشید در تمام طول روز به قسمت های آن می تابد.

ساختمان اداری شرکت DROPBOX

شرکت معماری geremia interior design نیز درباه طراحی ساختمان اداری شرکت DROPBOX اظهار کردند: سالن استراحت این شرکت به این دلیل که حسی شبیه به حس یک خانه را به پرسنل شرکت القا می کند مهم ترین قسمت ساختمان محسوب می شود و این همان چیزی بود بود که ما خواستار آن بودیم.

طراحی دفتر کار

هدف تیم طراحان از طراحی این ساختمان اداری به وجود آوردن یک حس صمیمیت در کنار فعالیت و جنب و جوش بوده است. در این ساختمان طراحان به وسیله یک مستطیل شیشه ایی مکان مرکزی اجتماعات و ایستگاه های کاری را از اتاق های کار، فضا های مصاحبه و سالن های استراحت غیر رسمی جدا کرده اند. مکان و مقیاس و اندازه اتاق ای کار برای افراد فضا هایی مختص به خود را به وجود آورده است ولی هم چنان نیز به اتاق های همسایه دید دارند به این علت که شرکت خواستار برقراری ارتباط بین همه پرسنل است.

ساختمان اداری شرکت DROPBOX


حتما ببینید: طرح رؤیایی پایدار و جدید مرکز علوم کراکوف به شکل باغ چند طبقه


در تصویر زیر سالن های استراحت غیر رسمی، فضا های مصاحبه و اتاق های کار را مشاهده می کنید که از یک دیگر مجزا شده اند.

طراحی ساختمان اداری

ایستگاه های کاری و فضای مرکزی اجتماعات ساختمان اداری شرکت DROPBOX

ساختمان اداری شرکت DROPBOX

مهم ترین قسمت این ساختمان اداری سالن استراحت شرکت می باشد.

طراحی دفتر کار

در این ساختمان ادارای اتاق های ملاقات به سه بخش جدا، دور افتاده و  رمانتیک تقسیم شده اند.

طراحی ساختمان اداری

فضایی روشن دارای مبلمانی سنتی برای قرار ملاقات در ساختمان اداری DROPBOX

ساختمان اداری شرکت DROPBOX

فضای داخلی اتاق ملاقات در شرکت DROPBOX

طراحی ساختمان اداری

اتاق ملاقات ساختمان اداری شرکت DROPBOX

طراحی دفتر کار

تابش نور خورشید به کل ساختمان اداری شرکت DROPBOX

طراحی ساختمان اداری

تابش نور خورشید به سالن ساختمان اداری شرکت DROPBOX

طراحی ساختمان اداری

دیوار های معرق کاری شده این ساختمان اداری به وسیله توپ های پینگ پونگ

طراحی دفتر کار

آشپزخانه ساختمان اداری شرکت DROPBOX

طراحی دفتر کار

منبع: design boom

ترجمه: از تحریریه معمار آپ