طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 12

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی

طراحی پاویلیون هنری پارک سایا

پاویلیون هنری “جئونسانگبوک-دو” واقع در پارک فرهنگی سایا کره جنوبی توسط گروه معماران Álvaro Siza + Carlos Castanheira طراحی شده است. این پاویلیون یک طرح طرح اقتباسی می باشد که تپه سایت را به بطن و کانسپت پروژه متصل نموده است.

مشخصات کلی پروژه :

 • معمار : گروه معماران Álvaro Siza + Carlos Castanheira
 • مکان پروژه : کره جنوبی
 • عکاس پروژه : Fernando Guerra | FG+SG
 • مساحت پروژه : 1370 متر مربع
 • سال ساخت : 2018

پاویلیون هنری

پاویلیون هنری :

 • پروژه هایی وجود دارند که خارج از سایت متولد می شوند.
 • پروژه هایی نیز وجود دارند که سایت را به خود اختصاص می دهند.
 • ولی معماری پروژه ایی قابل فهم می باشد که توانایی ایجاد یک ارتباط مفهومی و عملکردی میان سایت و پروژه را داشته باشد.

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 2

تیم معماران برای طراحی پاویلیون هنری پارک سایا نیاز به یک ایده خاص و اراده قدرتمند داشتند. تا چالش های بین سایت و ساختمان را رفع نمایند. فرمت ساختمان این پاویلیون به شکلی می باشد که بر روی مسیر و شیب جنگل قرار گرفته و با توجه به طیف ظریفی که معماران برای کالبد ساختمان در نظر گرفته اند جنبشی نرم و زیبا بدست آمده است. معماران به منظور ارتباط مستقیم فضای مطالعاتی نسبت به کاربری هنری ساختمان، قسمتی از فرم پاویلیون را به عنوان کتابخانه در نظر گرفته اند.

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 3

بازدید کنندگان به هنگام ورود به پاویلیون هنری پارک سایا ، تصور می نمایند که قدم به درون یک مجسمه گذاشته اند که نور، سایه، فضا و زمان را در بر گرفته است. و حسی به مخاطب القا می شود که فرا تر از آن چیزی است که در بیرون ساختمان با آن روبرو هستند. با عبور از داخل ساختمان به انتهای راه می رسید و این نقطه شروعی برای نمای بی نهایت ساختمان محسوب می شود.

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 4

مراجعه کنندگان در داخل این فضا حس و نگاه شخصی از کانسپ معماری را درک می کنند و ساختمان هویت منحصر به فردی از خود را برای مخاطب به تصویر می کشد. در حالی که بام ساختمان مسیری برای جذب پرسپکتیو های طبیعی توسط مراجعه کنندگان پارک می باشد، برونگرا و جلوه گر است.

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 5

سخن معمار : 

 • در معماری فضا زمان است.
 • در معماری نور، فرم را تعریف می کند.
 • در معماری سایه المان زیبا سازی فضا می باشد.
 • در معماری مسیر های شگفت انگیزی وجود دارد.
 • در معماری “عملکرد” خود یک تابع حیاتی می باشد.
 • در معماری متریال های خشن می تواند نرم و ظریف شود.
 • در معماری پاویلیون هنری پارک سایا تمامی موارد فوق قابل لمس می باشد.

حتما ببینید : طراحی مسجد وحی توسط شرکت معماری X Architects


سایر تصاویر پروژه طراحی پاویلیون هنری پارک سایا

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 6 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 7

پاویلیون هنری

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 9 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 10

پاویلیون هنری

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 12 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 34 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 35

پاویلیون هنری

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 13 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 14 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 15 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 16

طراحی پارک فرهنگی

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 18 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 19 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 20 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 21 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 22

طراحی پارک فرهنگی

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 24 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 25 1 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 26 1 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 27 طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 28

طراحی پارک فرهنگی

طراحی پاویلیون هنری پارک فرهنگی در کره جنوبی - Saya Park 32

منبع : archdaily

ترجمه : از تحریریه معمارآپ

درباره نویسنده